TH News

ข่าวภาษาไทย

ก.เกษตรฯเตือนราคายาง แนวโน้มยังตกต่ำต่อเนื่อง

leave a comment »

วานนี้ (17 ต.ค.) นายธีระชัย แสนแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงราคายางพาราในปัจจุบัน ว่ามีความผันผวนและยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากปัจจัยหลายด้าน เช่น ปัญหาวิกฤติทางการเงินของสหรัฐอเมริกา และยุโรป ประกอบกับการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันดิบ และผลของปริมาณยางธรรมชาติที่ออกสู่ตลาดมากในช่วงปลายปี มาตรการที่ดำเนินการในระยะเร่งด่วนขณะนี้ คือ เร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับเกษตรกรถึงสถานการณ์ยางที่เป็นจริงว่า แม้ เศรษฐกิจโลกจะตกต่ำการใช้ยางอาจไม่เพิ่มขึ้นมาก แต่ความมต้องการใช้ยางยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และยังไม่เกิดภาวการณ์ผลผลิตยางธรรมชาติล้นตลาด เกษตรกรจึงไม่ควรเร่งการขายยางในช่วงนี้

นาย ธีระชัย กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือไปยังสถาบันการเงิน เพื่อขอให้ยืดเวลาการใช้เงินกู้ เนื่องจากผู้ประกอบการแปรรูปยางดิบประสบปัญหาด้านเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ สต๊อคยางค้ำประกัน ขณะเดียวกันได้มอบให้กรมวิชาการเกษตร หารือกับให้สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ประสานให้สมาคมยางพาราไทย ให้รับซื้อยางจากกลุ่มสหกรณ์เป็นปกติ และเร่งรัดให้บริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ ได้ทำการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ราคายางอย่างใกล้ชิด และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับราคายางพาราที่ปรับตัวลงในระยะ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา คาดว่าจะได้ข้อสรุปมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรภายในสัปดาห์นี้

Advertisements

Written by beername

ตุลาคม 18, 2008 ที่ 5:02 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: